ceag_logo.jpg

 

Osprzęt w wykonaniu Ex-d marki CAPRI:

Dławice ADE-1F dla kabli niezbrojonych

Dławice ADE-4/6F dla kabli zbrojonych

Redukcje i adaptery, zaślepki i akcesoria

Dławice ADL-1F dla kabli niezbrojonych V>2000

Dławice ADL-4F dla kabli zbrojonych V>2000