ceag_logo.jpg

Oprawy wiszące i przenośne serii AB 50 IU, SPG 1N, AB 80

Oprawy żarowe typu EV

Naświetlecze typu FZD

Naświetlacze typu PX04

Naświetlacze typu dTLS85

Moduł oświetlenia awaryjnego do naświetlaczy dTLS85

Naświetlacz typu dHLS85

Oprawa kołnierzowa do zbiorników i aparatury serii KFL 20 TIM, KFL 50 TIM

Oprawy żarowe do strefy 2 typu NVMV

Naświetlacze do strefy 2 typu NFMV