ceag_logo.jpg

SYSTEMY DLA PRZEMYSŁU


Raychem jest naszą wiodącą marką w zakresie samoregulujących systemów grzewczych oraz systemów grzewczych ograniczających moc, które są idealne do ogrzewania złorzonych rurociągów i armatury. Raychem oferuje kompletne systemy grzewcze do temperatur 250°C przy typowej długości systemu do 250m.

Równoległe przewody grzejne Raychem są cięte na odcinki i zakańczane na placu budowy w zależności od potrzeb; są łatwe do projektowania, montażu i eksploatacji. Samoregulujące i ograniczające moc przewody grzejne wraz z towarzyszącymi akcesoriami zapewniają najwyższą niezawodność przy wykorzystaniu najlepszych technologii.


Isopad jest marką naszych przewodów: stało-oporowych, równoległych i szeregowych w osłonach polimerowych (PI). Zaprojektowano je z myślą o długich obwodach grzejnych (powyżej 250m) i mogą być stosowane do temperatury +300°C. Tak samo jak przewody grzejne Raychem mogą być cięte i zakańczane na placu budowy.


Systemy grzewcze Pyrotenax o stałej mocy w izolacji mineralnej (MI) są zalecane do aplikacji wysokotemperaturowych do +600°C. Przewody te mogą pracować nawet w najbardziej agresywnych chemicznie środowiskach. Pyrotenax dostarcza również kompletny zakres akcesoriów zapewniających najwyższą niezawodność systemu.


Marka Digitrace firmy Tyco Thermal Controls to kompletna linia systemów kontroli i sterowania systemami grzewczymi; od termostatów mechanicznych dla pojedynczych obwodów grzewczych po wieloobwodowe, oparte na mikroprocesorach systemy sieciowe. Nasze oprogramowanie zarządzające łączy system sterowania i monitorowania z komputerem PC, z którego można sterować pracą całego systemu.

Tabela doboru przewodów grzewczych

Pełny katalog w wersji pdf