tyco_logo1.jpg

System grzewczy zapobiegający oblodzeniu podjazdów, schodów i chodników o nawierzchniach betonowych i asfaltowych.

Zastosowanie

System zapobiega gromadzeniu się śniegu i oblodzeniu.
Samoregulujący przewód grzejny EM2-XR oraz zestawy przewodów w izolacji mineralnej EM-MI-PACK zapewniają dostęp do chronionych obszarów w trudnych warunkach zimowych.

 • podjazdy
 • przejścia
 • chodniki
 • rampy rozładunkowe
 • szyny do drzwi przesuwnych
 • tarasy
 • lądowiska dla helikopterów
 • wagi do podjazdów
 • drogowe punkty kontrolne
 • zbiorniki oczyszczania ścieków
 • dźwigi, suwnice dźwigowe


dobór produktów
wiecęj
podjazd
Zalety

 • Kompletny, niezawodny system
 • Wytrzymały, trwały przewód grzejny
 • Prostota projektowania i montażu
 • Bezpieczne, pewne, rozwiązanie
 • Jednokrotna wylewka warstwy betonu
Opis techniczny

System grzewczy opiera się na somoregulujących przewodach grzejnych wbudowanych w podjazd lub płytę. Przewód generuje tylko tyle ciepła, ile jest potrzebne do stopienia śniegu i lodu. Sterownik włącza system tylko po wykryciu śniegu lub lodu na powierzchni.