capri_logo.jpg

Samoregulujący system zabezpieczający rynny i rury spustowe przed uszkodzeniami zimowymi (FroStop Black)

Zastosowanie

System zabezpiecza rynny przed gromadzeniem się w nich śniegu i lodu. Nawet rynny z miedzi i ołowiu nie przeciekają i nie ulegają uszkodzeniu. Dzięki ciągłemu procesowi topnienia i odprowadzania wody, system ten zapobiega tworzeniu się sopli.

Zabezpieczenie przed oblodzeniem rynien i rur spustowych, idealne dla koryt odprowadzających.


dobór produktów
wiecęj
FroStop Black
28 W/m w śniegu/lodzie
16 W/m w powietrzu przy 0°CUwaga: przy układaniu przewodu na powierzchniach bitumicznych należy używać przewodu grzejnego z powłoką fluoropolimerową (8BTV2-CT).

Zalety

  • Niezawodna ochrona przed zniszczeniami zimowymi
  • Brak zagrożenia spowodowanego soplami i nawisami lodowymi
  • Utrzymuje drożny odpływ dla topniejącego śniegu i lodu
  • System bezobsługowy
  • Energooszczędny
Opis techniczny

Przewody grzejne powinny być instalowane w rynnie prostoliniowo.
Długość przewodu należy dobrać odpowiednio do rynny i sytuacji klimatycznej.
  • w szerokich korytach, rynnach skrzynkowych lub na gzymsach przewód należy układać w kilku liniach
  • nie układać na powierzchniach pokrytych bituminami
  • przewody należy doprowadzić ok. 1 m poniżej poziomu zamarzania