tyco_logo1.jpg
Samoregulujący system zabezpieczania przed zamarzaniem dla rur (FroStop Green, FroStop Black)

Zastosowanie

System zabezpiecza rury przed zamarznięciem. Nawet podczas srogiej zimy przewody somoregulujące zapewniają niezawodne działanie rur wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem systemów rurowych o maksymalnej temperaturze medium do 65°C


dobór produktów
wiecęj
Na rurach
Odcinki cięte na długość
W rurach
Odcinki cięte na długość
 • FroStop Green i ETL-10
  10 W/m przy temp. 5°C na metalowej rurze
 • FroStop Black
  18 W/m przy temp. 5°C na metalowej rurze
 • FS-C-2X
  31 W/m przy temp.5°C na metalowej rurze
  22 W/m przy temp. 40°C na metalowej rurze

 • ETL-10
  20 W/m przy temp. 5°C w wodzie

Zalety

 • Niezawodne zabezpieczenie rur przed uszkodzeniami spowodowanymi mrozem
 • Łatwe projektowanie i montaż
 • Nie ma możliwości przegrzania
 • System bezobsługowy
 • Energooszczędny
Opis techniczny

Przewód grzejny powinien być instalowany na rurociągu prostoliniowo.
Na krótkich odgałęzieniach (do 3m) zamiast rozgałęzień "T" można stosować pętle.