tyco_logo1.jpg
r11

Rozdzielnice

Rozdzielnice w wykonaniu Ex-e poliestrowe

Rozdzielnice do napędów

Rozdzielnice w wykonaniu Ex-e ze stali nierdzewnej

Aparatura do zabudowy w rozdzielnicach modułowych Ex-e

Aparatura do zabudowy w rozdzielnicach modułowych Ex-e

Aparatura - wyłączniki nadprądowe

Aparatura - wyłączniki nadprądowe z członem różnicowym i różnicowoprądowe

Aparatura - bezpieczniki i rozłączniki główne

Aparatura - styczniki, starter silnikowy, wyłącznik impulsowy

Aparatura - ręczny starter silnikowy, termik, ogranicznik przepięć, zwłoczny gwiazda-trójkąt

Aparatura - transformatory

Obudowy poliestrowe i z bachy nierdzewnej

Aparatura - sterowniki

Rozdzielnice w wykonaniu Ex-d IIB

Rozdzielnice w wykonaniu Ex-d IIC